Hidup biar selamber.. Otak blur sikit takpe.. Asalkan Hati mesti mau kering..

Multimedia Updates

Donate

My Followers

Popular Posts

Hal-hal Berkenaan Zakat


Syarat Wajib zakat..

Setiap individu yang ingin membayar zakat harus di ambil kira syarat wajib zakat yang perlu difahami dan dipenuhi sebelum membuat taksiran. Syarat-syarat tersebut ialah:

Islam
Zakat difardhukan ke atas pemilik harta yang beragama Islam sahaja. Orang kafir tidak difardhukan menunai zakat, bahkan zakat mereka tidak sah jika ditunaikan kerana zakat mempunyai ciri-ciri ibadat.

Merdeka
Syarat ini tetap dikekalkan sebagai salah satu syarat wajib.

Sempurna Milik
Milik sempurna bermaksud “Pemilikan seseorang terhadap harta secara sah sepanjang haul dan mempunyai kuasa secara bebas untuk mengurus dan memperolehi manfaat dari harta tersebut tanpa sekatan / kawalan undang-undang dan peraturan.”

Harta Usaha Yang Baik Sebagai Sumber Zakat
Para Fuqaha’ merangkumi semua pendapatan dan penggajian sebagai “Mal Mustafad” iaitu perolehan baru yang termasuk dalam taksiran sumber harta yang dikenakan zakat.

Cukup Nisab
Nisab ialah kadar minimum pemilikan sesuatu harta yang mewajibkan zakat ke atas harta itu.

Dalil syarat nisab emas, buah-buahan dan unta seperti yang dijelaskan Hadith berikut:

Daripada Abu Sa’id R.A:

Rasulullah SAW bersabda: “Tamar yang kurang dari 5 awsuq tidak diwajibkan zakat, perak yang kurang dari 5 auqiyah tidak diwajibkan zakat, dan unta yang kurang dari 5 ekor tidak diwajibkan zakat.”
(Riwayat Bukhari dan Muslim).

Nisab menjadi prasyarat kewajipan zakat supaya dapat dipastikan bahawa kefardhuan zakat hanya diwajibkan ke atas orang Islam yang memiliki kekayaan.

Sabda Nabi SAW :
“Sesungguhnya zakat (diwajibkan) hanya kepada orang yang kaya”.
(Riwayat Bukhari).

Nisab sesuatu harta adalah berbeza-beza berdasarkan jenis-jenis harta zakat. Nilai jumlah minimum nisab zakat telah ditetapkan dengan hadith.

Cukup Haul
Haul ialah tempoh setahun (12 bulan) qomariah pemilikan kekal harta zakat oleh seseorang selain dari harta zakat biji-bijian, buah-buahan, galian dan harta karun.Syarat haul ditetapkan dengan hadith.

Sabda Nabi SAW:

“Tidak diwajibkan zakat atas sesuatu kekayaan sehingga berlalu masa setahun.”

Harta Yang Berkembang
Harta yang berkembang adalah harta pemilikan yang boleh berkembang secara hakiki atau boleh diusahakan .Bentuk harta zakat yang berkembang secara hakiki adalah:

i.Binatang ternakan berkaki empat seperti lembu, kerbau, kambing, rusa dan seumpamanya.
ii.Hasil tanaman yang menjadi makanan asasi seperti padi, jagung dan seumpamanya.
iii.Barang perniagaan yang berkembang dengan sebab berlaku transaksi urusniaga di pasaran.

Harta zakat yang berkembang dengan sebab boleh diusahakan adalah :
i.Emas, perak, mata wang dan hasil galian seperti minyak, bijih timah, gas asli dan harta karun yang bernilai dan seumpamanya.
ii.Tanaman, ternakan dan lain-lain harta yang diusahakan secara komersial.

Zakat Pendapatan

1. Mutakhir ini kita didedahkan dengan zakat pendapatan. Soalnya, apakah dalil yang mewajibkan zakat pendapatan ini?

Zakat ke atas pendapatan adalah wajib dikeluarkan sebagaimana yang telah di fatwakan oleh kebanyakan ulama muta’akhirin termasuk Prof. Dr. Yusof Qardhawi dan Dr. Hussein Shahatah, demikian juga oleh Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan.

Terdapat banyak dalil yang menunjukkan kewajipan zakat pendapatan ini, antaranya firman Allah:”Wahai orang-orang yang beriman keluarkanlah sebahagian dari usaha kamu yang baik-baik dan sebahgian daripada apa yang telah Kami keluarkan dari bumi untuk kamu” (Al-Baqarah: 267)

Manakala sabda Rasulullah (SAW) yang bermaksud: “Jika kamu memiliki 200 dirham dan genap haulnya maka di dalamnya (zakat) 5 dirham, dan tidak taqwa ke atas kamu sesuatu iaitu di dalam emas, sehingga kamu memiliki 20 dinar. Apabila kamu memiliki 20 dinar dan genap haulnya, maka di dalamnya (zakat) setengah dinar.” (Riwayat Abu Daud

Di samping itu, berdasarkan catatan sejarah, pada zaman pemerintahan khalifah Umar bin Abdul Aziz (meninggal 72M) baginda telah pun melaksanakan zakat pendapatan ini ke atas gaji para tenteranya.

Ulama mutakhir juga menyatakan, secara perbandingannya zakat pendapatan ini adalah seperti zakat pertanian (kerana hasil pertanian itulah pendapatan para petani). Seandainya para petani diwajibkan mengeluarkan zakat mereka sebanyak lima hingga 10 peratus pada setiap kali musim menuai, maka bagaimanakah pula dengan mereka yang memperolehi gaji pada setiap bulan. Logik akal menyatakan, maka sudah pastilah zakat juga turut wajar dikenakan ke atas pendapatan itu.

2. Timbul sedikit kekeliruan dalam pengiraan zakat pendapatan. Bolehkan diperjelaskan kaedah sebenar pengiraan zakat pendapatan ini?

Menurut Jawatankuasa Fatwa Kerajaan Negeri Selangor, terdapat tiga kaedah pengiraan zakat pendapatan:

a) Tanpa tolakan
b) Tolakan asas yang dibenarkan
c) Tolakan sebenar yang dibenarkan

Bagi mengetahui kaedah pengiraan berdasarkan tiga kaedah di atas, anda boleh merujuk laman web http://www.e-zakat.com.my/ atau rujuk artikel berkaitan di dalam Majalah Anis bulan April 2009.

3. Maksud pendapatan adalah luas. Bolehkah diperincikan apakah jenis-jenis pendapatan yang wajib dizakatkan?

Zakat pendapatan juga diistilahkan sebagai zakat al-mal al-mustafad, iaitu zakat yang bersumberkan gaji dan pendapatan professional yang lain.

Zakat pendapatan termasuklah segala jenis hasil pendapatan atau pulangan atau bayaran yang diperolehi sebagai balasan atas perkhidmatan yang diberi. Ia dikenali sebagai upah, gaji, bonus, dividen, hasil sewaan, royalty, hibah, elaun, honorarium, pampas an, pencen, perniagaan bermusim dan lain-lain bentuk pendapatan yang berasaskan kerjaya atau sebagai ahli professional.

Oleh itu, zakat pendapatan tidak hanya tertakluk kepada gaji tetap sahaja bahkan segala jenis pendapatan lain juga wajib dikira sebagai tunduk kepada zakat pendapatan.

4. Adakah seorang isteri yang berkerja wajib menunaikan zakatnya? Atau cukup sekadar suaminya sahaja yang menunaikan zakat?

Zakat adalah tertakluk kepada individu. Suami yang berkerja maka zakat wajib ke atasnya, maka isteri yang berkerja juga wajib zakat ke atasnya. Begitu juga, wang simpanan isteri milik isteri dan wajib dizakatkan, wang simpanan suami milik suami maka wajib dizakatkan. Ia adalah harta individu. Maka, suami dan isteri hendaklah mengira sendiri, sama ada pendapatan tahunan mereka wajib dizakatkan atau tidak. Sekiranya wajib, maka masing-masing wajib mengeluarkan zakat. Ia berbeza dengan zakat fitrah pada bulan Ramadan, kerana ia dikeluarkan oleh ketua keluarga untuk semua tanggungannya.

5. Adakah guru, polis, tentera dan kakitan awam yang sudah pencen daripada alam pekerjaan namun mendapat pencen bulanan tetap masih dikenakan zakat? Begitu juga wang yang diterima kerana penamatan kerja, seperti pampasan kerana VHSS (pemberhentian kerja sukarela) atau apa-apa insentif persaraan wajib dizakatkan?

Secara mudahnya, setiap wang yang bersumberkan pendapatan maka hendaklah dizakatkan. Ini termasuklah wang saguhati persaraan atau pampasan persaraan, kerana ia adalah wang yang diperolehi hasil daripada pekerjaan sebelumnya. Begitu juga wang pencen juga wajib dizakatkan, kerana ia bersifat pendapatan bulanan secara tetap. Dari sudut fekah, semua harta ini diistilahkan sebagai al mal al mustafad, yakni harta yang diperolehi daripada pekerjaan (seperti gaji, upah, elaun dan sebagainya) dan wajib dizakatkan apabila mencukupi segala syaratnya, kerana ia berpotensi untuk dikembangkan lagi.

6. Saya telah memenangi sebuah peraduan dan mendapat hadiah berupa wang tunai sebanyak RM50,000.00. Adakah ia dikira sebagai pendapatan dan saya wajib menzakatkannya? Bagaimana pula jika saya memenangi kereta atau rumah?

Wang hadiah juga dikira pendapatan kerana ia didapati melaui sesuatu usaha, yakni pertandingan. Jadi, saudara perlu mengeluarkan zakat ke atasnya semasa ia didapatkan. Tidak perlulah ditunggu setahun, kerana zakat pendapatan lebih afdhal dikeluarkan semasa ia diperolehi dan ia lebih menepati roh zakat pendapatan.

Setelah dikeluarkan semasa diperolehi, maka tiadalah lagi zakat ke atasnya pada tahun yang berkenaan (tahun semasa). Namun, bermula sahaja tahun baru (haul baru) dan saudara masih menyimpan bakinya, maka ia dikenakan pula zakat wang simpanan jika berada pada paras nisab dan jika ia masih disimpan selama setahun.

Manakala hadiah dalam bentuk lain seperti rumah dan kereta tidak perlulah dizakatkan, kecualilah kereta atau rumah itu dijual dan diperolehi wang atau ia dijadikan rumah atau kereta sewa yang menjana pendapatan ke atas saudara. Wallahua’lam.

7. Saya adalah seorang ibu tunggal dua anak. Saya turut menampung perbelanjaan ibu bapa dan dua orang adik yang masih belajar. Apakah saya boleh memasukkan mereka ke dalam perbelanjaan dan mendapat tolakan dalam kiraan zakat pendapatan saya?

Ya, puan boleh menolak perbelanjaan yang diberikan kepada kedua ibu bapa dan kedua orang adik puan kerana puan adalah orang yang bertanggungjawa menyara mereka. Oleh itu, peruntukan bulanan yang puan berikan kepada mereka boleh dikira sebagai tanggungan sebelum kiraan zakat pendapatan puan.

Caranya, jika puan memberikan elaun sebanyak RM200 sebulan kepada ibu ayah dan RM200 elaun kepada adik-adik puan, maka RM400 x 12 bulan ialah RM4,800 boleh ditolak dalam kiraan zakat pendapatan. Manakala potongan untuk anak-anak pula ialah tetap RM1,000 bagi setiap orang. Selepas itu, bakinya baharulah dikirakan zakat.

8. Saya dimaklumkan bahawa ada tiga kaedah mengira zakat pendapatan. Apakah kaedah tersebut dan yang manakah paling afdal?

Asalnya terdapat tiga kaedah mengira zakat pendapatan. Pertama, dikira daripada keseluruhan jumlah pendapatan saudara terus dikeluarkan 2.5 peratus sebagai zakat. Kaedah ini dirasakan agak membebankan, jsuteru ia langsung tidak mengambil kira aspek penggunaan dan saraan seseorang.

Kaedah kedua pula, boleh buat dahulu tolakan asas yang sudah ditetapkan selari dengan kaedah Had al-Kifayah, iaitu diri sendiri RM10,500; isteri RM8,500; anak-anak pula mengikut umur mereka dan termasuklah pemberian kepada ibu bapa; caruman KWSP; caruman ke dalam akaun Tabung Haji dan caruman ke dalam mana-mana institusi yang mengeluarkan zakat kepada pencarum seperti takaful. Setelah itu baharu dikeluarkan zakat 2.5 peratus (rujuk http://www.e-zakat.com.my/kalkulator-zakat/zakat-pendapatan)

Pun begitu hendaklah diingat, Had al-Kifayah ini diukur dari semasa ke semasa, maka boleh jadi ia berubah mengikut keperluannya. Hendaklah selalu merujuk kepada pihak LZS untuk mendapatkan Had al-Kifayah yang sebenar bagi tahun yang berkenaan.

Kaedah ketiga ialah mengira jumlah sebenar perbelanjaan asasi, iaitu makanan, tempat tinggal, pakaian, perubatan, pengangkutan dan pendidikan. Kaedah ini tidak digalakkan, justeru seseorang itu boleh jadi terlepas daripada menunaikan zakat pendapatan; walhal pada masa yang sama dia mampu menjalani hidup yang mewah, misalnya memiliki kereta besar dengan rumah yang besar.

Kaedah kedua adalah paling baik, ia tidak terlalu ringan dan tidak terlalu membebankan sehingga menyebabkan seseorang itu terlepas dari menunaikan zakat pendapatan. Kaedah kedua inilah yang diamalkan di negara ini.

9. Saya melaksanakan zakat menerusi Skim Potongan gaji. Sekiranya saya sengaja melebihkan amaun bayaran zakat melalui potongan gaji, adakah ia dikirakan zakat juga? Bolehkah saya meniatkannya sebagai qada zakat? Bagaimana pula dengan akad zakat?

Zakat sudah tertentu jumlahnya. Jika ditaksirkan zakat saudara ialah RM100 sebulan, kemudian saudara sengaja menunaikan RM150, maka lebihan itu bukanlah zakat melainkan dikira sebagai sedekah.

Walau bagaimanapun, ia boleh diniatkan sebagai zakat harta yang lain. Misalnya zakat emas, zakat simpanan atau apa sahaja zakat termasuklah qada zakat yang lalu. Memadai dengan niat saudara semasa mengisi borang potongan zakat maka akad tidak diperlukan lagi.

Ini kerana, rukun dan syarat sah zakat ialah niat dan memberikan harta, yakni berlaku pemindahan hak milik ke atas harta zakat. Manakala lafaz zakat atau akad hanyalah sunat semata-mata.

10. Apakah yang dimaksudkan sebagai al-mal al-mustafad? Di samping itu, saya masih keliru kenapakah wang saguhati persaraan seperti graduiti diwajibkan zakat?

Al-mal al-mustafad bermaksud, segala jenis pendapatan yang diperolehi hasil daripada pekerjaan, seperti upah, ganjaran, pemberian dan lain-lain pendapatan yang ada kaitan dengan pekerjaan. Maka, al-mal al-mustafad adalah harta yang wajib dizakatkan.

Manakala, wang graduiti atau pampasan adalah termasuk ke dalam wang yang diperolehi daripada hasil pekerjaan atau pendapatan. Maka, ia masih dikategorikan sebagai harta al mal al mustafad (hasil daripada pekerjaan). Alasannya, seandainya kita tidak berkerja sebelum ini, maka pastinya kita tidak akan memperolehi wang graduiti berkenaan. Maka ia hendaklah dizakatkan apabila mencukupi syarat-syaratnya.

Perkara ini ada dibincangkan oleh Dr Mujaini Tarimin di dalam kertas kerjanya bertajuk: ‘Zakat Al-Mal Al-Mustafad dan Isu-isu Kontemporari’ (kini dibukukan oleh Utusan Publications di bawah tajuk Zakat: Menuju Pengurusan Profesional). Dan beliau memasukkan wang graduiti tersebut sebagai salah satu item di dalam perbahasan pendapatan yang dikategorikan harta al-mal al-mustafad (yang tunduk kepada zakat). Kesimpulannya, wang graduity adalah tunduk kepada zakat dan hendaklah dizakatkan. Wallahua’lam.

11. Saya telah ditegur oleh seorang kawan kerana membayar zakat melalui potongan gaji setiap bulan. Kata kawan saya, haul zakat saya ialah di hujung tahun. Saya keliru dan adakah sah zakat saya sebelum ini?

Sebenarnya, perbicaraan mengenai haul zakat penggajian agak panjang. Walau bagaimanapun, ulama sendiri mempunyai dua pendapat. Ada menyatakan, ia boleh dizakatkan tanpa menunggu setahun dan ada yang menyatakan hendaklah ditunggu setahun.

Hukumnya adalah sah zakat tersebut bahkan lebih awla jika saudara bimbang seandainya apabila cukup setahun, maka saudara sudah menghabiskan semua wang tersebut.

Kesimpulan yang dapat diberikan, adalah sah dan harus mengeluarkan zakat lebih awal dari waktunya. Inilah pendapat yang kuat bagi kalangan Syafie, Hanafi dan Hambali.

12. Saya telah menunaikan zakat melalui skim potongan gaji pada setiap bulan. Setelah berlalu setahun, saya dapati wang dalam simpanan saya melebihi nisab. Adakah saya perlu menunaikan zakat simpanan pula?

Zakat hanya dikenakan sekali pada harta yang sama pada tahun yang sama (masih dalam haul yang sama). Oleh itu, memandangkan wang yang disimpan itu telah pun dizakatkan terlebih dahulu melalui zakat pendapatan, maka tidak perlulah lagi puan mengeluarkan zakat simpanan pada tahun berkenaan.

Walau bagaimanapun, apabila berubah tahun (haul) yakni masuk tahun hadapan dan genap setahun, maka wang simpanan itu mestilah dikenakan zakat semula, iaitu zakat simpanan apabila jumlahnya selama setahun itu mencukupi paras nisab.

13. Saya masih terkeliru soal harta zakat. Apakah rumah dan tanah dusun serta sawah juga harta yang wajib dizakatkan?

Harta zakat yang saudara maksudkan di atas, iaitu rumah, tanah dusun serta sawah asalnya tidaklah wajib dizakatkan. Ini kerana, ia tidak termasuk dalam kategori harta yang wajib zakat, seperti harta perniagaan, galian, penternakan, pertanian, perhiasan dan wang simpanan.

Mengikut istilah fikah, harta yang induknya tidak wajib dizakat tetapi hasil daripadanya wajib dizakatkan, maka ia dinamakan harta al-mustaghallat. Misalnya, tanah kebun yang diberikan pajakan kepada pihak lain sehingga mendatangkan hasil yang melebihi nisab, maka ia wajib dizakatkan. Kadar zakat bagi harta saudara ini ialah 2.5 peratus, sama seperti zakat harta yang lain.

14. Saya berminat mengetahui rebat cukai individu yang menunaikan zakat? Bolehkah diperjelaskan kesannya kepada PCB saya?

Hakikatnya, rebat kepada cukai pendapatan adalah suatu kelebihan yang diberikan oleh pihak kerajaan kepada umat Islam. Maknanya, zakat termasuklah zakat fitrah layak dijadikan rebat kepada cukai pendapatan.

Menurut Akta Cukai Pendapatan 1967 Seksyen 6A (3), setiap individu yang menunaikan zakat berhak mendapat rebat ke atas jumlah cukai yang perlu dibayar pada tahun berkenaan. Implikasinya, sama ada ia akan mengurangkan jumlah cukai pendapatan individu ataupun ia akan terus mendapat pelepasan daripada membayar cukai pendapatan.

Oleh itu, setiap pembayaran zakat wajib disimpan resitnya bagi tujuan pembuktikan kepada pihak LHDN apabila diminta. Di samping itu, menunaikan zakat menerusi Skim Pemotongan Gaji juga akan melayakkan pelarasan cukai bulanan bagi mereka yang dikenakan Potongan Cukai Berjadual.

Delete Demi Islam


PERHATIAN!!!!!!!!!
BERITA YANG SANGAT PENTING
UNTUK KITA SEMUA KETAHUI!!!!!!!
buka komputer/laptop anda
pilih pada "Local Disk ( c ),
Klik "Program Files"
Klik " Microsoft Office"
Klik "Media"
Klik " CAGCAT10"
cari gambar jo " J0285926" dan klik 2kali,
Anda akan bertemu gambar/Lambang
BENDERA ZIONIS,ISRAEL...lengkap
( sama dengan warna aslinya) dengan lilin
(sarana ibadah mereka)
DELETE gambar itu !!!!
untik pengetahuan anda gambar tersebut ada
di seluruh PC dan LAPTOP.
SEBARKAN KPD SELURUH SAUDARA ISLAM
KITA!!!!
ALLAHUAKBAR....ALLAHUAKBAR....
.ALLAHUAKBAR

Fakta Ubat Gigi


Assalamualaikum...
Fakta penting yg semua WAJIB tahu!

Pernah tak korang terfikir kenapa ubat gigi Mukmin tanpa FLUORIDA? 
Best ke guna ubt gigi xde fluorida ni? 
Tak best kan? 
Mulut rasa tak berangin je kan..

Hmm, sy jgk seperti anda pd mulanya. Tapi lama2, mulut xblh bau fluorida sbb asyk nk tmuntah je. 
Sy beralih pd Mukmin, dg penuh tanda tanya..

Eh, kenapa mukmin tak guna fluorida?? Tak elok ke fluorida ni??

Takdir Allah, menggerakkan hati saya utk bertanya pd Mr Christopher. Slpas dia kongsikan knapa dia bencikan Mcdonalds. 
Mungkin dia ada jawapannya. 

Saya bertanya, 
'Mr, do yOu know about fluorida?'

Dg tegasnya,
'Oh, yes Mrs Sarah!
PLEASE DONT YOU EVER USE IT!'

Sy terkedu. 
' But why, mr?'

He said, 'I know quite a lot about what the American gov are doing. I know about flouride I don't use toothpaste with it. I make coconut oil and baking soda to clean my teeth.
Mix them together. You can add eucaliptus oil in it too. It's better than tooth paste!'

' U mean, fluorida is one of the American gov are doing?? Like Mcdonalds?'

'Yes, of course Mrs!!'

Sy terkedu lagi. 

Katanya, fluorida adalah slh satu bahan plg berbahaya dlm jenayah saintifik. Penggunaan fluorida scara bterusan dari kecil shingga besar boleh menyebabkan kerosakan otak manusia scara perlahan2 utk jgka masa yg lama. 
Fluorida adalah sejenis racun yg blh mgubah tingkah laku dan perangai manusia. 
Dos yg sdikit diambil, tapi kesannya mampu mengurangkan kekuatan msyarakat dpd melawan sbuah pemerintahan. 
Itulah kuasa Amerika yg membunuh umat islam dlm senyap dan perlahan-lahan! 
Malah lebih teruk, kandungan fluorida dlm ubt ggi mmpu mbunuh kanak2! 

Katanya, 
'Mana mungkin fluorida dpt mgurangkan msalah gigi kpd manusia!
Nonsense, mrs!
Stop using it!'

Sy senyap. Speechless. 
Dlm hati,mcm tak percaya je. 

Akhirnya, sy temui buku Deadly Mist- Usaha Amerika Merosakkan Kesihatan Dunia dari penulis Jerry D. Gray. 

Allahuakbar! Allahuakbar!
Apa yg dikata dan ditegaskan Mr Chris adalah benar!

Yes, itu buktinya knpa ubat gigi mukmin tanpa f
luorida!

Tepuk dada sendiri, tanya iman dihati. 

Ayuh! Tinggalkan fluorida! 
Mari kita beralih pd coconut oil dan baking soda! Better than toothpaste! 

Ayuh bina generasi muslim sebenar. 
Anak2 yg berakhlak mulia!
Belum terlambat utk segalanya. 
Smoga Allah melindungi kita. Amin. 

Malam Lailatul Qadar


Aslmkm wrt wbt..

Sesungguhnya kami menurunkan pdnya lailatulqadr
Apakah yg dinamakn lailatulqadr itu?
Satu mlm yg lebih baik dari 1000 bln
Kami turunkn malaikat dan ruh berbondong bondong utk melayan manusia pd setiap urusan
Sejahteralah Sesiapa yg beribadah padanya sehingga terbit fajar (ni ringkasan yg saya kluarkan sdri.maksud yg lengkap,mohon rujuk tafsir or trjemahan..)

Ya Allah..
kuatkan hati kami,kuatkan hati ibu bapa kami,suami isteri kami,anak anak kami,sanak saudara kami untuk beribadah pd mlm mlm terakhir ini.

Ya Allah..andai ada air mata yang menitis kerana rindukan pertemuan dgnMu,maka berilah kami keampunan, berilah kami memasuki pintu pinti raahmatMu yang seluas langit dan bumi. jangan kau usir kami Ya Allah... sepertimana mereka mengusir binatang2 yang mendatangi mereka..

ya Allah,sesungguhnya saat kami semakin hampir... maka matikanlah kami dalam keadaan beriman terhadapMu. lembutkanlah lidah kami untuk sentiasa berzikir dalam mengingatiMu. lapangkan dada kami untuk mengagungkan rahmat dan memohon keampunan dariMu. nyalakan obor dalam kami menuju jalan yang benar.. dan sesungguhnya Hanya Engkaulah sebenar benarnya penerima taubat.

ya Allah ya tuhan kami... ampunkan dosa kedua ibu bapa kami,ayah kami hj Ali bin othman yang telah banyak menabur bakti dan jasanya membesarkan kami anak anaknya sehingga kami berjaya menjadi anak anak yg soleh spt hAri ini. yang tidak pernah kami dengar keluh kesuhnya dalam kepenatannya mendidik kami. berhempas pulas pagi dan petang dalam usahanya mencari sesuap nasi untuk kami. moga setiap usaha dan peluh yang yang menitis dalam kudratnya memperjuangkan nasib kami Kau redho dan berilah ganjaran yang besar atas rahmatMu ya Allah..masukkan dirinya ke dalam syurgaMu ya Allah..

ya Allah..ampunkan dosa dan ksalahan ibu kami hjh sarimpi mohd tahir ya Allah.. kerana dia tlh mendidik dan melahirkan kami dengan kasih sayangnya ya Allah. menyusui dan menyuap kami sehingga kami mampu bertatih,berjalan dan sihat spt hari ini ya Allah. berilah kesihatan kepada bonda kami dalam melaksanakan ibadahnya kpd Mu. Datangkan redho dan rahmatMu..berilah pengakhiran sebaik baik.kematian kpdnya. dan semoga dengan itu memberikan kami petunjuk dan tauladan yang baik utk dicontohi.

ya Allah.. ampunkan dosa ruh abg pian, dosa kak mai,dosa ibu,dosa kak itah,dosa bg sam, dosa k noha,dosa k za,dosa bg iman, dosa bg zaid, dosa kak ton,dosa umi,dosa adi,dosa anuar serta pasangan dan seluruh ahli keluarga ku dan keluarga mereka.

berikan kami kesudahan yang baik..berikan kami kekuatan yang berterusan dalam beribadah dan mencari lailaturqadr yang kau ciptakan dengan sebaik baik hari dan rahmat. sampaikan kami pd lailaturqadr...sampaikan kami pd lailatur qadr.. sampaikan kami pd keagungan lailatulqadr...

gerakkan kami,ringankan badan kami untk bangkit, bertahajut,bertaubat dalam mendapatln redhoMu,Allah .. tuhan yang Maha Esa..

Amin.. ya rabbal a’lamin..

10 Malam Terakhir PuasaTips


Tips utk 10 mlm
Terakhir.

1. Jgn biarkan prestasi kita dlm ramadhan setakat ini mempengaruhi prestasi kita pd 10 mlm terakhir. Keampunan Allah blh dtg bila2. Perlu +ve & ikhlas

2. Baca tafsir s alQadr utk faham apa sebenarnya berlaku pd mlm AlQadr, merasai kehebatannya &  lebih lg

3.Jgn tunggu sehingga mlm ke27 baru nak bersungguh2. Target kesemua 10 mlm & berjaga mlm pd semuanya. Jangan terlepas lailatu qadr hanya sebab 'kebetulan'

4. Ikut sunnah, bukan budaya atau amalan di masjid2 yg tak selari dengan sunnah. Hadis- siapa yg berjaga mlm & bersolat/doa pd mlm Qadr disebabkan keimanan & berharap balasan pahala, dosa2nya yg lalu diampunkan

5. Hafal doa & selalu berdoa Allahumma innaka'afuwwun karimm.......

6. Sediakan senarai doa - apa yg betul2 kita nak dlm dunia ini, dlm agama kita, keluarga & akhirat.Jgn lupa masukkan ikhwah /akhawat kita yang sedang menderita seluruh dunia

7. Tidur sekejap2 waktu siang. Jgn makan kenyang sgt & harus tidur terus lepas isya". Lepas tidur sekejap, terus bangun & bersiap utk beribadah

8. Jgn abaikan isteri & anak2. Anak2 mampu utk berqiam sekejap2, w'pun mngkin tak sepanjang mlm. Jika anak2 boleh berjaga malam untuk tonton TV atau main game, takkan mreka tak boleh berqiam. Sediakan mereka, Buat mereka teruja utk bangun mlm

9. Pakai pakaian terbaik bila bangun utk qiam pd mlm2 ni, pakai wangian, & rasai tenaga yg lahir dari keadaan minda/ psikologi yg bersedia ini

10. Pilih satu tempat dimasjid/ dirumah yg blh bersendiri & rasa tenang. Sediakan quran, sejadah, air disisi agar xperlu kesana kemari waktu beribadah itu.
11. Tutup semua komputer, whatsapp dll. Putuskan hubungan dgn dunia, hebatkan hubungan dgn Allah

12. Jika mengantuk, selang seli antara qiyam, doa, bc quran. Hanya dgr ceramah / tazkirah dll jika betul2 mengantuk. Jika tidak, elakkan

13. Kuncinya ialah kesabaran. 10 mlm terakhir ini mngkin sgt meletihkan kerana masih berkerja/ bersekolah.tapi inilah masanya utk bersabar dgn segala kepayahan ini. Fikirkan bgmn Allah telah merahmati kita dgn mlm alQadr ini yg mngkin tak akan dtg lagi dlm hidup kita. Jika kita tahu ramadhan tak akan dtg lagi bagi kita, jika kita tahu Jannah sedang ditawarkan kepada sesiapa sahaja yg mahukannya, tentu kita akan pecut kpdnya, walau dalam keadaan kepayahan bagaimana sekalipun

14. Yg paling penting- husnu dzaan pd Allah.jika kita harap yg terbaik, Dia akan beri pd kita yg terbaik. Jgn teragak2. Curahkan hati & perasaan kita pdNya.

Allahumma ballighna lailatul qadr, amiin
amiin.  

21st Century Phone


  WELCOME TO THE
�� 21ST CENTURY!!! ��
*Our Phones ~    Wireless

*Cooking ~           �� Fireless

 *Cars ~          Keyless

 Food ~            Fatless

 Tyres ~          ⚪ Tubeless

*Dress ~            Sleeveless

���� Youth ~  Jobless

*Leaders ~        Shameless

Relationships ��Meaningless

*Attitude ~       �� Careless

 Feelings ~   Heartless

 Education ~ ✖ Valueless

 Mobile comes
 Camera  gone

 Mobile comes
⏰ Wrist Watch gone

 Mobile comes
�� Torch gone

 Mobile comes
 Radio gone

 Mobile comes
 MP3 gone

 Mobile comes
 Letters gone

 Mobile comes
�� Calculator gone

Mobile comes
 Computer gone

 Mobile comes
 Peace of mind gone

.....
@  
  (     )
   \ �� /     
��c
     ��
     /  \
   ����

People getting mental 
&
Phones getting Smart ��

Islam Ku Tercinta


Dr. ZAKIR NAIK:

Dear all Muslim Brothers
and Friends,
Please

1.
Don't write GOD
Please Write always
"Allah"
Because there is no
description of GOD in the
HOLY QURAN.

2.
Don't say "Mosque"
Always say "Masjid"
Because
Islamic Organization
has found that Mosque
means, Mosquitoes.

3.
Don't write "Mecca"
write always correctly
"Makkah"
Because
Mecca means House of
Wines.

4. Don't write "Mohd"
write always completely
"Muhammad"
Because
Mohd means
The dog with big mouth.

If you have package,
Please forward it to
our Muslim
  Friends.
الرجاء ارسالها الى اصدقائك المسلمين
Muslim population:

1. Afghanistan 100%
2. Albania 75%
3. Algeria 99%
4. Angola 25%
5. Argentina 2%
6. Australia 2.09%
7. Azerbaijan 93%
8. Bahrin 100%
9. Bangladesh 85%
10. Bhutan 5%
11. Brazil 0.6%
12. Burma 10%
13. Canada 1.48%
14. Cntral africn rpblc 55%
15. China 11%
16. Egypt 94%
17. Ethopia 65%
18. Fiji 11%
19. France 7%
20. Georgia 11%
21. Germeny 3.4%
22. Greece 1.5%
23. Guinea 95%
24. Guyana 15%
25. Hongkong 1%
26. India 14%
27. Indonesia 95%
28. Iran 99%
29. Iraq 97%
30. Isreal 14%
31. Italy 1%
32. Japan 1%
33. Jordan 95%
34. Kenya 30%
35. Kuwait 89%
36. Lebanon 70%
37. Libya 100%
38. Maldives 100%
39. Malasiya 52%
40. Mauritius 19.5%
41. Mayotte 99%
42. Nigeria 75%
43. Oman 100%
44. Pakistan 97%
45. Phillipines 14%
46. Qatar 100%
47. Romania 20%
48. Russia 18%
49. Saudi arab 100%
50. Singapore 17%
51. Somalia 100%
52. Sri lanka 9%
53. Sudan 85%
54. Syria 90%
55. Tazakistan 85%
56. Tanzania 65%
57. Thiland 14%
58. Tunisia 98%
59. Turkey 99.8%
60. UAE 96%
61. UK 2.5%
62. USA 3.75%
63. Uzbekistan 88%

Where the Prophets originated:

Adam(A.S) - Sri Lanka
Nooh(A.S) - Jordan
Shoaib(A.S)  - Syria
Saleh(A.S) - Lebanon
Ibrahim(A.S) - Palestine and died in iraq
Ismail(A.S) - Saudi Arabia
Yakoob(A.S) - Palestin
yahya(AS) palestine
zakariya (AS) palestine
Ishaq(A.S) - Palestin
Yusuf(A.S) - Palestin
Looth(A.S) - Iraq
Ayub(A.S) - Jordan
Hood(A.S) - Yamen
Nabi-Muhammad S.A.W) - Saudi Arabia

Ages of Prophets:

Adam(A.S) - 1000 Yrs
Nooh(A.S) - 950 Yrs
Shoaib(A.S) - 882 Yrs
Saleh(A.S) - 586 Yrs
Zakariyya(A.S) - 207 Yrs
Ibrahim(A.S) - 195 Yrs
Sulaymaan(A.S) - 150 Yrs
Ismail(A.S) - 137 Yrs
Yakoob(A.S) - 129 Yrs
Musa(A.S) - 125 Yrs
Ishaq(A.S) - 120 Yrs
Haroon(A.S) - 119 Yrs
Yusuf(A.S) - 110 Yrs
Eesa(A.S) - 40 Yrs
NABI MUHAMMAD(S.A.W) - 63 Yrs

Wallahua'lam...

McDonald's Halal tapi......


Tahukah Anda?
Para pelanggan McDonald's di Malaysia menyumbangkan 10% kepada McDonald's USA.
5% promotion fees & 5% royalti.
Ingat, 10% daripada gross sale, bukan profit.
McDonald's USA seterusnya menyumbang kepada Jewish United Fund, satu dana yang menyokong usaha ketenteraan Zionis Israel.

Ini berita tahun 2013.
Setiap bulan McDonald's Malaysia terima 12 juta orang pelanggan, bersamaan 400,000 orang sehari.
250+ outlet McDonald's di seluruh Malaysia.
Andaikan setiap pelanggan ambil set paling murah,
McValue Meal @ RM 5.90
400,000 x RM 5.90 = RM 2,360,000 sehari gross sale.
Maka jika sumbangan 10% daripada gross sale,
RM 2,360,000 x 10% = RM 236,000 sehari dihantar untuk McDonald's USA, dan seterusnya kepada Jewish United Fund.

Sebulan ?
RM 236,000 x 30 hari = RM 7,080,000 sebulan dihantar untuk McDonald's USA, dan seterusnya kepada Jewish
United Fund.

Setahun ?
RM 7,080,000 x 12 bulan = RM 84,960,000 setahun dihantar untuk McDonald's USA, dan seterusnya kepada Jewish
United Fund.

Ini baru sumbangan anda melalui McDonald's.
Starbucks ?
Coca Cola ?
Danone ?
Nestle ?
Lagi, dan lagi, dan lagi...

Jadi, saya nak tanya, berapa RM yang anda mahu sumbang untuk Zionis ?
Berapa RM yang anda mahu sumbang untuk membeli peluru dan bom yang membunuh rakyat Palestin ?
Kalau tak terasa apa-apa, I don't know what to say anymore.

I rest my case.
Teruskan makan, teruskan menyumbang... Untuk
zionis...
Sekian & terima kasih kerana sudi meluangkan masa membaca sampai habis.

PS : Feel free to tag yourself or to share or whatever.

#savepalestine #pray4gaza

Syafi'e vs Wahabi


"ustaz, Wahhabi tu apa? Mohon pencerahan..."

Ok, disebabkan saya malas dah nak jawab secara skema (sebab dah dijawab dalam post yang lepas secara skema dan saksama), kali ni saya nak jawab cara sketsa...

Al-kisah disebutkan bahawa Pak Mat mempunyai dua orang anak yang taat pada bapanya. Seorang nama Wahhab, seorang lagi nama Syafi'e.

Mereka berdua selalu berlumba-lumba untuk penuhi apa sahaja kemahuan ayah kesayangan mereka. 

Pada suatu hari....

Pak Mat (PM): Uhuk! uhuk! (batuk), sape-sape tolong ambil air untuk ayah kejap... (kata beliau kepada dua orang anaknya).

Wahhab dan Syafi'e pun berlari-lari untuk mendapatkan air. Tetapi yang anehnya, Wahhab berlari ke tandas manakala Syafi'e berlari ke dapur.

Tak lama lepas tu, masing-masing menghadap ayah mereka. Di tangan Wahhab ada sebaldi air dari tandas dan di tangan Syafi'e ada secawan air tapisan mesin Korea dari dapur.

PM: Eh Wahhab, kenapa kau bawa air sebaldi ni??

Wahhab (W): Kan ayah cakap "bawakan air", jadi berdasarkan teks ungkapan ayah, air mesti dibawa kepada ayah. Saya bawalah air ni. Saya telah menunaikan tanggungjawab saya.

PM: Tapi ayah mintak air untuk minum la....bawak secawan sudah la... (muka sedih)...

W: Apa dalil dari teks arahan ayah yang menunjukkan ayah nak air untuk minum? Dalil mana, dalil? Ayah cakap nak air je, tak cakap pun nak minum ke, nak secawan ke? Kalau tak ada dalil, ianya jadi bidaah dan perlu ditolak."sesungguhnya setiap yang baru itu bidaah, dan setiap bidaah itu sesat, dan setiap yang sesat itu akan ke neraka...."

PM: *kelepek!* (tampar dahi sendiri)..adoi la... wahhabi punya anak...!

W: Apa salah saya? Hanya kerana saya ingin kembali kepada teks asal ayah yang sahih, saya dituduh Wahhabi? (sedih sambil berselfie) *kechak!*

(pastu update status dalam fb: "sesungguhnya dakwah salafiyyah ini penuh rintangan, sungguh memedihkan apabila ayah sendiri merupakan ahli bidaah,  #pray4PakMat  ").

PM: Haa, kamu Syafi'e, tahu pulak ayah nak air secawan? Ayah tak cakap pun nak air secawan untuk minum?

Syafi'e: Oh..
itu mudah saja ayah. Sebelum saya memahami apa-apa arahan daripada ayah melalui "teks-teks/ayat-ayat perintah" yang keluar daripada mulut ayah, saya akan melihat seluruh keadaan dan dalil-dalil lain.

Saya lihat ayah terbatuk, batuk itu sering diqiyaskan dengan sakit tekak atau tekak berkahak, jadi secara dalil umum, dapat diketahui orang yang batuk minta air itu pasti untuk diminum.

Kemudian saya lihat pula keadaan ayah yang sedang bersandar di kerusi, tak mungkin ayah nak basuh kereta, maka fahamlah saya bahawa kehendak sebenar daripada "arahan ayah" tadi ialah bawakn air secawan untuk diminum.

Jadi selepas saya meneliti semua dalil yang ada, sababul wurudnya (sebab-sebab arahan tu dikeluarkan),kaedah nahunya dan semua sisi, lalu saya berijtihad dengan segala kemampuan yang ada tanpa hanya bergantung kepada makna zahir teks yang asal, maka keputusan akhir saya dalam memahami perintah ayah itu ialah ayah perlukan secawan air.

PM: Haaaaaa.... macam ni lah kehendak ayah yang sebenar.... memang terbaiklah...!  ayah doakan kamu dikekalkan kefahaman agama seperti ini dan yang mengikutimu sehingga kiamat..

~Via ustaz ibnu batoota~

Human and Tree


A long time ago, there was a huge apple tree. A little boy loved to come and play around it every day. He climbed to the treetop,

ate the apples, and took a nap under the shadow. He loved the tree and the tree loved to play with him.

Time went by, the little boy had grown up and he no longer played around the tree every day.

One day, the boy came back to the tree and he looked sad.

“Come and play with me”, the tree asked the boy.

Boy: “I am no longer a kid, I do not play around trees anymore” the boy replied. “I want toys. I need money to buy them.”

Tree: “Sorry, but I do not have money, but you can pick all my apples and sell them. So, you will have money.”

The boy was so excited. He grabbed all the apples on the tree and left happily. The boy never came back after he picked the apples. The tree was sad.

One day, the boy who now turned into a man returned and the tree was excited.

“Come and play with me” the tree said.

“I do not have time to play. I have to work for my family. We need a house for shelter. Can you help me?”

“Sorry, but I do not have any house. But you can chop off my branches to build your house.” So the man cut all the branches of the tree and left happily.

The tree was glad to see him happy but the man never came back since then. The tree was again lonely and sad.

One hot summer day, the man returned and the tree was delighted.

“Come and play with me!” the tree said.

“I am getting old. I want to go sailing to relax myself. Can you give me a boat?” said the man.

“Use my trunk to build your boat. You can sail far away and be happy.”

So the man cut the tree trunk to make a boat. He went sailing and never showed up for a long time.

Finally, the man returned after many years.

“Sorry, my boy. But I do not have anything for you anymore. No more apples for you”, the tree said.

“No problem, I do not have any teeth to bite” the man replied.

Tree : “No more trunk for you to climb on.”

“I am too old for that now” the man said.

“I really cannot give you anything, the only thing left is my dying roots,” the tree said with tears.

“I do not need much now, just a place to rest. I am tired after all these years,” the man replied.

“Good! Old tree roots are the best place to lean on and rest, come sit down with me and rest.” The man sat down and the tree was glad and smiled with tears.

This is a story of everyone. The tree is like our parents. When we were young, we loved to play with our Mum and Dad.

When we grow up, we leave them; only come to them when we need something or when we are in trouble.

No matter what, parents will always be there and give everything they could just to make you happy.

You may think the boy is cruel to the tree, but that is how all of us treat our parents.

We take them for granted; we don’t appreciate all they do for us, until it’s too late.

~ Moral ~
Treat your parents with loving care…. For you will know their value, when you see their empty chair…

We never know the love of our parents for us; till we have become parents.